Postup na nastavení odchylky je tento:

  1. Dítěti změřte teplotu klasickým kapalinovým nebo jiným přesným kontaktním teploměrem, když je dítě zdravé.
  2. Poté změřte teplotu v režimu „body temp“ na čele dítěte.
  3. Naměřenou teplotu odečtěte od teploty naměřené kapalinovým teploměrem.
  4. Tuto odchylku přičtěte resp. odečtěte v nastavení F-3. Tím docílíte, že výsledek měření na čele se bude rovnat kontaktnímu měření.
  5. Proveďte kontrolní měření, abyste se ujistili, že máte teploměr dobře nastavený.

Příklad:  
» Kapalinovým teploměrem byla naměřená teplota dítěte 36.6°C
» Teploměrem Q7 naměříte na čele teplotu např. 36.8°C
» Tudíž je potřeba udělat odchylku -0,2°C
» Poté zkuste provést kontrolní měření, kdy teplota by měla být stejná jako u kapalinového teploměru


Více informací a alternativní metodu nastavení odchylky naleznete na našem instruktážním videu: https://youtu.be/4Z3Zuzc_Sko