Ukolébavky pro své miminko spustíte tlačítkem pro „melodie“. Dětská jednotka začne automaticky přehrávat jednu ukolébavku za druhou. Takto se bude střídat 8 melodií.


Pro přepnutí na další melodii stačí krátce stisknout tlačítko pro mluvení a ukolébavka se změní na další.


Pokud chcete, aby hrála pouze jedna ukolébavka stále dokola, je potřeba přidržet pár sekund tlačítko pro mluvení (dokud rodičovská jednotka nepípne). Tím se sice automaticky přepne na následující melodii, ale ta již bude hrát stále dokola. Pokud budete chtít změnit na jinou ukolébavku, stiskněte opakovaně tlačítko pro mluvení – čímž se ukolébavka pokaždé změní a poté bude hrát stále dokola.


Pokud chcete, aby dětská jednotka hrála opět ukolébavky postupně, je potřeba obě jednotky vypnout a zapnout.


Poznámka ohledně hlasitosti ukolébavky: Hlasitost ukolébavek změnit nelze, je nastavena na přiměřenou a příjemnou hlasitost, které by mělo miminko či dítě rychle uspat. Pokud byste skutečně potřebovali hlasitost nějakým způsobem snížit, můžeme doporučit pouze různé částečné mechanické zakrytí zadní části dětské jednotky (kamery), kde je zvukový výstup z reproduktoru (např. látkou, lepenkou, atd.)