Váhu FitScale W3 by neměli používat lidé s kardiostimulátorem, přenosným EKG, plicní ventilací, osteoporózou nebo s jinými život udržujícími přístroji.