Nejčastější příčiny rušení přenosu v pásmu 2,4GHz

 

- železobetonové konstrukce a silné zdi

- ocelové výztuže a armatury v konstrukcích

- elektrické motory

- Bluetooth a zařízení pracující v pásmu 2,4GHz

- monitory

- vysokonapěťové rozvody

- mikrovlnné trouby