Při údržbě Vašeho tlakoměru postupujte podle instrukcí v manuálu. TrueLife Pulse nikdy neponořujte do vody.