Pokud chceme dojít ke správnému výsledku měření, neměli bychom zapomínat na následující pravidla:

  • Měření provádíme ve stabilních stálých podmínkách. Tím docílíme, že okolní prostředí nebude zkreslovat výsledky měření
  • Teplota závisí na místě měření
  • Během dne se teplota mění až o 2°C. Nejnižší teplotu naměříme ve 4 hodiny ráno a nejvyšší v 18 hodin
  • Měření teploty by mělo probíhat minimálně 30 minut po probuzení nebo fyzické námaze