Je třeba mít na vědomí, že přesného měření docílíte na čistém a suchém čele. Před každým měřením se ujistěte, že vlasy nebrání v dráze měření.

Vždy zkontrolujte, že senzor teploměru je čistý a že je nasezen nástavec na měření z oblasti čela.