• Ukolébavky pro své miminko spustíte tlačítkem pro „melodie". Dětská jednotka začne automaticky přehrávat stále dokola první ukolébavku.
  • Pro přepnutí na další melodii stačí znovu krátce stisknout tlačítko „melodie" a ukolébavka se změní na další.
  • Pro cyklické přehrávání všech ukolébavek za sebou, stačí tlačítko „melodie" zmáčknout tolikrát, než se objeví u ikony melodie ikona otáčejících se šipek – v pořadí 5. ikona.

Poznámka ohledně hlasitosti ukolébavky: hlasitost ukolébavek nelze změnit, je nastavena na přiměřenou a příjemnou hlasitost, které by mělo miminko či dítě rychle uspat. Pokud byste skutečně potřebovali hlasitost nějakým způsobem snížit, můžeme doporučit pouze různé částečné mechanické zakrytí zadní části dětské jednotky (kamery), kde je zvukový výstup z reproduktoru (např. látkou, lepenkou, atd.).