1. Otevřete menu, najeďte na položku „Nastavení kamer" a šipkou nahoru najeďte na ikonu „Párování kamer" zmáčkněte tlačítko „OK".
   a. Následně vyberte ikonu (s číslem 1 nebo 2), ke které chcete kameru přiřadit a potvrďte její výběr pomocí tlačítka OK.
 2. V tuto chvíli je třeba zmáčknout a přidržet „kódovací tlačítko" na spodku párované kamery, a to po dobu, dokud se nezobrazí obraz z kamery na displeji rodičovské jednotky.
   Opětovné párování kamery
 3. Nejprve odeberte kameru v rodičovské jednotce najetím na ikonu „Nastavením kamer" v menu a poté na ikonu „Odebrání kamer" a následném potvrzením výběru tlačítkem OK.
   a. Dále je třeba vybrat kamery, kterou chcete odpárovat (spárovaná kamera bude obsahovat u ikony znak: *) a její výběr potvrdit tlačítkem OK.
 4. Jakmile bude kamera odebrána, najeďte na ikonu „Párování kamer" a potvrďte její výběr pomocí tlačítka OK.
   a. Následně vyberte ikonu (s číslem 1 nebo 2), ke které chcete kameru přiřadit a potvrďte její výběr pomocí tlačítka OK.
 5. V tuto chvíli je třeba zmáčknout a přidržet „kódovací tlačítko" na spodku párované kamery, a to po dobu, dokud se nezobrazí obraz z kamery na displeji rodičovské jednotky.
   Poznámka: Rodičovská a dětská jednotka jsou již spárované z výroby, není tedy potřeba toto dělat znovu. Tuto nabídku zvolte, pokud chcete provést nové párování mezi jednotkami např. při dlouhodobém ztracení signálu.