1.    Nejprve odeberte kameru v rodičovské jednotce najetím na ikonu „Nastavením kamer“ v menu a poté na ikonu „Odebrání kamer“ a následném potvrzením výběru tlačítkem OK. 

    a.    Dále je třeba vybrat kamery, kterou chcete odpárovat (spárovaná kamera bude obsahovat u ikony znak: *) a její výběr potvrdit tlačítkem OK.

3.    Jakmile bude kamera odebrána, najeďte na ikonu „Párování kamer“ a potvrďte její výběr pomocí tlačítka OK.

    a.    Následně vyberte ikonu (s číslem 1 nebo 2), ke které chcete kameru přiřadit a potvrďte její výběr pomocí tlačítka OK.

4.    V tuto chvíli je třeba zmáčknout a přidržet „kódovací tlačítko“ na spodku párované kamery, a to po dobu, dokud se nezobrazí obraz z kamery na displeji rodičovské jednotky.

Poznámka: Rodičovská a dětská jednotka jsou již spárované z výroby, není tedy potřeba toto dělat znovu. Tuto nabídku zvolte, pokud chcete provést nové párování mezi jednotkami např. při dlouhodobém ztracení signálu.