betonové konstrukce a silné zdi

    ocelové výztuže a armatury v konstrukcích

    elektrické motory

    Bluetooth a zařízení pracující v pásmu 2,4GHz

    monitory

    vysokonapěťové rozvody

    mikrovlnné trouby