Pro zapnutí lampičky 2× stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dětské jednotce.