Všechny části sterilizátoru musí být vyčištěný po každém procesu sterilizace z toho důvodu, aby nedošlo k usazování vodního kamene.