Před čištěním nechte sterilizátor vychladnout. Jednotlivé části sterilizátoru pak umyjte v horké vodě s přídavkem mycího prostředku. Ty můžete umývat i v myčce na nádobí. Po vyčištění všechny části vytřete do sucha. K čištění sterilizátoru nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní tekuté přípravky, jako je například bělidlo, benzín nebo aceton.