Pokud po dokončení sterilizace necháte víko sterilizátoru uzavřené, předměty uvnitř sterilizátoru zůstanou sterilní po dobu 24 hodin.