Provozem přístroje vzniklá kondenzace na horním víku a kapky poté kapou zpět do zásobníku vody, proto je možno slyšet kapání. Nejedná se o vadu výrobku.