Svým způsobem ano. VOX šetří baterii v rodičovské jednotce tím, že vypne obrazovku a rozsvítí ji až ve chvíli, když zaznamená nějaký zvuk nebo i pohyb (pokud funkcí disponuje) a poté opět po nějaké době obrazovku zhasne. U NannyCam R3 Smart VOX funguje de facto vypnutím obrazovky telefonu s tím, že budete mít aktivované upozornění v aplikaci a notifikace ve vašem telefonu. Po zaznamenání zvuku nebo pohybu při zhasnuté obrazovce se obrazovka telefonu rozsvítí a zobrazí se notifikace na displeji. Doporučujeme také mít zapnuté vibrace.