Přejděte do nastavením klinutím na tři tečky vlevo nahoře -> Nastavení základních funkcí -> Audio mód -> Obousměrný přenos zvuku. Hovor aktivujete stisknutím tlačítka telefonu na ovládacím panelu.