a) Zaregistrujte se

Pokud ještě nemáte účet v aplikaci, zaregistrujte se kliknutím na tlačítko Registrovat. Vyberte zemi/oblast a vyplňte svoji emailovou adresu. Pečlivě si přečtěte Zásady ochrany osobních údajů a zaškrtněte Souhlasit. Následně klikněte na tlačítko Načtěte ověřovací kód a opište šestimístný kód, který vám přišel do vaší emailové schránky. Nyní si nastavte heslo (6-20 znaků s kombinací písmen a číslic) a klikněte na tlačítko Přejděte do aplikace.

Poznámka: Kód je platný pouze po dobu 60 sekund. Pokud ho do té doby nevyplníte, klikněte na tlačítko Znovu odeslat a vyplňte kód znovu.

 

b) Přihlaste se pomocí stávajícího účtu

Pokud již máte účet v aplikaci, klikněte na Přihlásit se existujícím účtem. Vyberte zemi/oblast, vyplňte svojí emailovou adresu, vložte heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit se.

 

c) Spárujte kameru s aplikací

Připojte konektor síťového adaptéru do vstupu v kameře a adaptér do zásuvky. Kamera se začne otáčet a zahlásí „Wait for Wi-Fi config“, při kterém bude hledat domácí router, ke kterému se chce připojit. 

Poznámka: Pokud jste žádný signál neslyšeli, opatrně otočte s čočkou kamery směrem nahoru a po dobu pěti sekund podržte resetovací tlačítko (viz kapitolu POPIS KAMERY, bod 4). V případě, že se kamera zrovna otáčí, počkejte, až se úplně zastaví, abyste nepoškodili motor. Aby obnovení továrního nastavení proběhlo úspěšně, musí být kamera zapojena v síti.

 

V aplikaci klikněte na tlačítko Přidat zařízení. V levém sloupci vyberte Video dohled a klikněte na Kamera (Wi-Fi). I když kamera nedisponuje LED indikátorem, který by blikal během procesu párování, potvrďte jeho rychlé blikání v aplikaci. Vyberte domácí Wi-Fi (2.4GHz), zadejte heslo k této Wi-Fi a klikněte na tlačítko Další

Poznámka: Aplikace pro správné spárování vyžaduje přístup k poloze.

 

Podržte displej s QR kódem před čočkou kamery ve vzdálenosti 15 až 20 cm. Při úspěšném spárování se ozve zvukový signál "Connect router", "Connect internet" a „Add device success“. Klikněte na tlačítko Ozve se zvukový signál a počkejte, dokud se nedokončí párování, které uvidíte v aplikaci. Po dokončení klikněte na tlačítko Dokončeno. V tuto chvíli je kamera připravena k použití.