Zapněte teploměr stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. Až se na displeji zobrazí aktuálně vybraný režim, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu cca 3 vteřin, dokud se nápis na displeji nerozbliká. Nyní opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí můžete mezi jednotlivými režimy přepínat. Až si režim vyberete, jednoduše počkejte, dokud nápis nepřestane blikat a na teploměru se nezobrazí 3 čárky ( - - - ) a ikona měření indikující připravenost teploměru k měření. Nyní můžete přejít k měření teploty.