Obě jednotky jsou již spárované z výroby. Zapněte současně obě jednotky. Jednotky se po

zapnutí automaticky spárují.