a) Stiskněte a podržte tlačítko vypnout/zapnout na vypnuté dětské jednotce, dokud nezačne

zeleně blikat stavová dioda.

b) Poté stiskněte a podržte tlačítka vypnout/zapnout na obou rodičovských jednotkách zároveň,

dokud nezačnou zeleně blikat stavové diody.

c) Rodičovské jednotky se tak automaticky spárují (správné spárování indikuje zeleně svítící

stavová dioda u všech jednotek).