Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení nebo postupujte dle pokynů v aplikaci nebo pomocí přiloženého uživatelského manuálu.