Ujistěte se, že je WiFi router na viditelném a dobře přístupném místě. Zkontrolujte stav routeru. Ujistěte se, že nejsou kolem routeru porcelánové předměty.