Zobrazuje-li displej chybovou hlášku ERR je váha přetížená.