Ujistěte se, že pistole je vypnutá před výměnou nástavců nebo úpravou intenzity. Používejte ji pouze na těle a vyvarujte se kontaktu s obličejem, očima nebo citlivými oblastmi.