TrueLife Invio BW Single

Jak mohu umývat TrueLife Invio BW Single?
Postupujte přesně podle bezpečnostních zásad, tedy – neponořovat celou ohřívačku do vody, nepoužívat brusné a agresivní čisticí prostředky, po každém použit...
Út, 7 Červenec, 2020 v 2:34 ODPOLEDNE
Ohřeje TrueLife Invio BW Double mléko v celé lahvičce?
Ano, díky cirkulaci vody v pravidelných intervalech je zajištěn rovnoměrný ohřev celé lahvičky.
Út, 7 Červenec, 2020 v 2:37 ODPOLEDNE
Vypne se TrueLife Invio BW Double po dosažení teploty automaticky?
Po dosažení teploty ohřívač přestane ohřívat, je ale potřeba ho vytáhnout ze zásuvky, jinak po odpaření vody a snížení teploty začne znovu ohřívat.
Út, 7 Červenec, 2020 v 2:38 ODPOLEDNE
Jak funguje funkce Keep Warm u TrueLife Invio BW Double?
Po dosažení teploty ohřívač přestane ohřívat. Pokud ho necháme zapojený v zásuvce, tak po snížení teploty ohřívač znovu sepne a začne ohřívat. Je důležité d...
Út, 7 Červenec, 2020 v 2:39 ODPOLEDNE