TrueLife Invio BW Double

Jak umývat TrueLife Invio BW Double?
Postupujte přesně podle bezpečnostních zásad, tedy – neponořovat celou ohřívačku do vody, nepoužívat brusné a agresivní čisticí prostředky, po každém použit...
Út, 7 Červenec, 2020 v 2:35 ODPOLEDNE
Ohřeje TrueLife Invio BW Double mléko v celé lahvičce?
Ano, díky cirkulaci vody v pravidelných intervalech je zajištěn rovnoměrný ohřev celé lahvičky.
Út, 7 Červenec, 2020 v 2:37 ODPOLEDNE
Vypne se TrueLife Invio BW Double po dosažení teploty automaticky?
Ano, ohřívač se vypne automaticky.
Út, 7 Červenec, 2020 v 2:37 ODPOLEDNE