Malé děti (především do 2 let věku) se chladí především povrchem hlavy. Z tohoto důvodu může při horečce docházet na povrchu čela ke skokovým výkyvům teploty. Pokud se teplota dítěte přehoupne přes 38 stupňů, provádějte 3 kontrolní měření na různých částech čela. A jako výsledek pak berte průměr z naměřených hodnot. V případě horečky také zvyšte četnost měření, abyste byli schopni monitorovat trend stavu teploty dítěte a vyloučili náhlé výkyvy teplot.