1. Vyjměte košík ze základny.

2. Odměřte pomocí přiložené odměrky přesně 200 ml vody a nalijte ji do základny.

3. Vložte košík zpět do základny.

4. Naplňte košík předměty, které jsou pro sterilizaci vhodné.

Než do košíku vložíte předměty určené ke sterilizaci, důkladně je umyjte v myčce nebo je umyjte ručně v horké vodě s přídavkem mycího prostředku. Odstraňte všechny zbytky mléka. Ujistěte se, že jsou všechny součásti určené ke sterilizaci zcela rozebrané. Předměty jako lahvičky vkládejte do koše otvorem směrem dolů, aby se nenaplnily vodou. V případě sterilizace odsávaček dbejte na to, abyste nevložili elektrické části odsávaček do sterilizátoru. Nedávejte jednotlivé předměty příliš blízko k sobě. Aby byla sterilizace účinná, musí pára cirkulovat kolem předmětů. Nikdy nevkládejte kovové předměty do sterilizátoru.

5. Sterilizátor zakryjte víkem a zatlačením spon víko upevněte ve správné pozici.

6. Před sterilizací zkontrolujte, zda je mikrovlnná trouba čistá a suchá, pak vložte sterilizátor do mikrovlnné trouby. Pokud pro sterilizaci používáte mikrovlnnou troubu s funkcí grilu, nezapínejte funkci grilu. Pokud jste právě použili funkci grilu, počkejte, až mikrovlnná trouba vychladne a až poté do ní vložte sterilizátor.

7. Nastavte odpovídající výkon a čas (viz. tabulka v manuálu „Délka sterilizace podle výkonu mikrovlnné trouby“ nebo si přečtěte z FAQ „Na jaký výkon a čas nastavit pro sterilizaci mikrovlnnou troubu?“) a mikrovlnnou troubu zapněte. Nikdy nepřekračujte maximální dobu sterilizace uvedenou v tabulce.

8. Po dokončení procesu mikrovlnnou troubu otevřete a počkejte, než sterilizátor vychladne. Teprve poté jej z trouby vyjměte pomocí rukavic na pečení. Buďte opatrní, protože z mikrovlnné trouby může vycházet horká pára. Držte sterilizátor rovně, abyste na sebe nevylili horkou vodu a položte ho na prkénko nebo na jakýkoliv tepelně odolný povrch.

9. Otevřete spony a sundejte víko.

10. Vyjměte z košíku lahvičky a ostatní předměty. Malé předměty vytáhněte přiloženými kleštičkami. Buďte opatrní, protože ze sterilizátoru může vycházet horká pára a sterilizované předměty mohou být velmi horké. Před vyjmutím předmětů ze sterilizátoru si vždy důkladně umyjte ruce.

11. Po vyjmutí sterilizovaných předmětů vylijte zbývající vodu, důkladně opláchněte základnu i košík a všechny části vytřete do sucha.