Otevřete aplikaci, přejděte na "Profil" > "Sdílení zařízení" > "Odeslané sdílení", klepněte na "Přidat sdílení" a poté můžete zařízení sdílet s přidanými členy rodiny.