Pokud si přejete funkci HOLD nepoužívat (nebo ji používat ručně), je možné na váze kdykoliv přepnout z výchozího automatického HOLD na ruční HOLD. 


Mezi automatickým a ručním režimem HOLD přepínáte podržením tlačítka HOLD po spuštění váhy. Při přepnutí na ruční HOLD se na váze objeví nápis OFF, při přepnutí zpět na automatický HOLD se zobrazí nápis ON.